Thailand Clean Air Network เครือข่ายอากาศสะอาด
Thailand Clean Air Network เครือข่ายอากาศสะอาด

Thailand Clean Air Network เครือข่ายอากาศสะอาด

มลพิษทางอากาศ แม้เป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่นับเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย